Více informací o ceně

Cena se skládá z ceny materiálu, práce technika (preproces + postproces) a amortizace stroje, na kterém je tisknuto.